FLYT DIG og CoreQuality©

FLYTDIG!DK er vi konstant nysgerrige efter ny viden, der kan inspirere til og understøfte ”bæredygtig” udvikling. Denne nysgerrighed har ført os frem til CoreQuality© konceptet. Et koncept, en tankegang, et værktøj vi første gang stiftende bekendtskab med for 4-5 år siden. Efterfølgende har vi dyrket, udforsket og eksperimenteret med konceptet, hvilket kun har skærpet interessen for at komme endnu tættere på. Kulminationen herpå blev deltagelse på et 3 dags train-the-trainer certificeringsprogram i Frankrig i efteråret 2012. Her havde vi fornøjelsen af – i et intensivt forløb – at komme helt tæt på konceptet og personen bag; Daniel Ofman. En berigende og skelsættende es oplevelse!

CoreQuality© konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk og personlig udvikling. Vi har siden certificeringen anvendt CoreQuality© som en integreret del af vores arbejde – med stor succes!

Vi har siden 2012 udbygget relationen og samarbejdet med Daniel Ofman. Det har resulteret i indgåelsen af en partnerskabsaftale med Daniel Ofman, der giver FLYTDIG!DK eksklusivretten til at uddanne og certificere kommende trænere i Danmark.  


Næste

Core Quadrant Trainer

Certificeringsprogram

Tid:

Den 23. - 25. februar (Internat)
Den 23. april (Certificering)


Sted:

Gl. Brydegaard, Helnæsvej 5, 5684 Haarby


Tilmelding på:

dj@lrhr.dk

Max deltagerantal 12 pers.

Dit udbytte

Via en certificering får du et dybdegående indblik i CoreQuality©, der gør dig i stand til at bringe konceptet i spil, når du designer og gennemfører udviklingsforløb og/eller agerer i rollen som coach/sparringspartner. Udover indblik i selve konceptet/værktøjet vil deltagelse på certificeringsforløbet med sikkerhed give dig nye personlige indsigter og ny inspiration til virkemidler og metoder, der bidrager til forankring af læring og succesfuld implementering af dine udviklingstiltag. 

Endelig kan vi garantere, at du kommer til at møde andre kompetente og passionerede HR professionelle. Det vil vi naturligvis udnytte og forløbet er derfor designet, så der bliver rig mulighed for at dele erfaringer og blive inspireret undervejs.

Som en bonus vil du blive inviteret til Certified Trainer VIP arrangement med Daniel Ofman i Danmark (1. halvår 2015).

Hvem?

Målgruppen for train-the-trainer forløbet er HR ledere, partnere, konsulenter, og trænere, der professionelt arbejder med at flytte og udvikle mennesker og organisationer.

Hvornår?

Start den 23. februar, kl. 9.00.
Slut den 25. februar, kl. 16.00 Internat med fuld forplejning.
Certificeringsdag den 23. April 2015.

Hvor?

Gl. Brydegaard på Fyn (gammelbrydegaard.dk)

Certificeringspris:

Kr. 26.000,- inkl. moms, logi, al forplejning og certificeringsmaterialer.